GANA VİZESİ


 

Ticari Vize Başvuruları İçin Gerekli Evraklar 

  • En az 6 (altı) ay geçerliliği olan T.C. pasaportu 
  • Başka bir ülkenin pasaportu ile başvuruluyor ise geçerlilik süresi olan ikamet tezkeresinin aslı ve fotokopisi 
  • 4 adet vize formu (formlar eksiksiz olarak doldurulduktan sonra fotokopi ile çoğaltılabilir, ancak imzalar her form için ıslak imza olmak kaydıyla ayrıca atılacaktır.) 
  • En fazla son 1 yıl içinde çektirilmiş 4 adet fotoğraf, başvuru formlarına tek tek yapıştırılmış şekilde (fotokopi ya da bilgisayar çıktısı kabul edilmez) 
  • Fahri Konsolosluğa hitaben firmanın antetli kağıt üzerine yazılmış ziyaret sebebini belirten dilekçe 
  • Gana’ya gidiş-geliş durumunu gösterir rezervasyon çıktısı 
  • Şirketin ticari evrakları (yeni tarihli faaliyet belgesi, oda sicil kayıt sureti, vergi levhası fotokopisi, imza sirküleri vs.)
  •  Başvuruda bulunanın Gana’da çalışmakta olduğu firmadan, firmanın antetli kağıdına basılmış davet yazısı.