İTALYA VİZESİ


 İŞ SEYAHATLERİ 

1-İşverenler İçin Gerekli Belgeler 

 • Vize bitiminden itibaren en az 3 ay geçerli pasaport (10 yıldan eski pasaportlar, yırtık ve yıpranmış pasaportlar işleme alınmamaktadır.) Eski pasaportunuz var ise onu da ibraz ediniz.  
 • 2 adet yeni çekilmiş (son 6 ay içerisinde) arka fon beyaz biometrik fotoğraf (35mm. – 45mm. ebatlarında) 
 • Eksiksiz doldurulmuş İtalya Vize Başvuru Formu (Tarafımızdan doldurulmaktadır.) 
 • İtalya'daki firmadan ticari davetiye (Davetiye örneğini tarafımızdan temin edebilirsiniz)  
 • Davet eden firmanın ticaret sicil gazetesi (Camera di Commercio) ve davetiyeyi imzalayan şirket yetkilisinin kimlik fotokopisi (Kimliğindeki imza ile davetiyedeki imza aynı olmalıdır.)  
 • Seyahat detaylarını kanıtlayıcı belgeler (Uçak rezervasyonu, otel rezervasyonu) 
 • Şirketin antetli kağıdına kaşeli ve imzalı olarak İtalya Konsolosluğu Vize Departmanı'na hitaben yazılmış; seyahat detaylarını, vize talebinizi ve masrafların kimin tarafından karşılanacağını belirten dilekçe  
 • Şirket imza sirküleri fotokopisi 
 • Şirket vergi levhası fotokopisi  
 • Bağlı olunan odadan (Ticaret Odası, Sanayi Odası, Esnaf–Sanatkarlar vs.)  Kayıt ve Faaliyet Belgesi orijinali (Yeni tarihli, son 3 aya ait) 
 • Şirket Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi (Kuruluş, varsa adres değişikliği, ortaklık pay dağılımı) fotokopisi 
 • Şirket banka hesap dökümü (Bankadan son 6 aylık, kaşeli ve imzalı, son halinde bakiye olan, üzerinde şirketin isminin yazdığı orijinal banka hesap dökümleri) Bankanın imza sirküleri fotokopisi ile birlikte  
 • E-devlet nüfus aile kayıt örneği (Olayları göster seçeneği işaretlenip alınmalıdır) / İkametgah Belgesi / Tarihçeli Yerleşim Yeri Belgesi   
 • Kimlik fotokopisi  
 • Seyahat süresini kapsayan seyahat sağlık sigortası, 30.000 Euro Teminatlı (Tarafımızdan yapılmaktadır.)  
 • Bu liste standart evrak listesi olup, konsolosluk gerekli gördüğünde ek evrak talep edebilir. 

 

2-Çalışanlar İçin Gerekli Belgeler 

 • Vize bitiminden itibaren en az 6 ay geçerli pasaport (10 yıldan eski pasaportlar, yırtık ve yıpranmış pasaportlar işleme alınmamaktadır.) Eski pasaportunuz var ise onu da ibraz ediniz. 
 • 2 adet yeni çekilmiş (son 6 ay içerisinde) arka fon beyaz biometrik fotoğraf (35mm. – 45mm. ebatlarında) 
 • Eksiksiz doldurulmuş İtalya Vize Başvuru Formu (Tarafımızdan doldurulmaktadır.) 
 • İtalya'daki firmadan ticari davetiye (Davetiye örneğini tarafımızdan temin edebilirsiniz.)  
 • Davet eden firmanın ticaret sicil gazetesi (Camera di Commercio) ve davetiyeyi imzalayan şirket yetkilisinin kimlik fotokopisi (Kimliğindeki imza ile davetiyedeki imza aynı olmalıdır.)  
 • Seyahat detaylarını kanıtlayıcı belgeler (Uçak rezervasyonu, otel rezervasyonu) 
 • Şirketin antetli kağıdına kaşeli ve imzalı olarak İtalya Konsolosluğu Vize Departmanı'na hitaben yazılmış; seyahat detaylarını, vize talebinizi ve masrafların kimin tarafından karşılanacağını belirten dilekçe  
 • Şirket imza sirküleri fotokopisi 
 • Şirket vergi levhası fotokopisi   
 • Bağlı olunan odadan (Ticaret Odası, Sanayi Odası, Esnaf –Sanatkarlar vs.)  Kayıt ve Faaliyet Belgesi orijinali (Yeni tarihli, son 3 aya ait) 
 • Şirket Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi (Kuruluş, varsa adres değişikliği, ortaklık pay dağılımı)   
 • SSK işe giriş bildirgesi fotokopisi  
 • Son 3 aylık maaş bordrosu (Kaşeli ve imzalı)  
 • Şirket banka hesap dökümü (Bankadan son 6 aylık, kaşeli ve imzalı, son halinde bakiye olan, üzerinde şirketin isminin yazdığı orijinal banka hesap dökümleri) Bankanın imza sirküleri fotokopisi ile birlikte  
 • Şahsi banka maaş hesap dökümü (Bankadan son 6 aylık, kaşeli ve imzalı, son halinde bakiye olan, üzerinde kişinin isminin yazdığı orijinal banka hesap dökümleri) Bankanın imza sirküleri fotokopisi ile birlikte  
 • E-devlet nüfus aile kayıt örneği (Olayları göster seçeneği işaretlenip alınmalıdır) / İkametgah Belgesi / Tarihçeli Yerleşim Yeri Belgesi   
 • Kimlik fotokopisi  
 • Seyahat süresini kapsayan seyahat sağlık sigortası, 30.000 Euro Teminatlı (Tarafımızdan yapılmaktadır.)  
 • Bu liste standart evrak listesi olup, konsolosluk gerekli gördüğünde ek evrak talep edebilir.

 

TURİSTİK SEYAHATLER 

1-İşverenler İçin Gerekli Belgeler 

 • Vize bitiminden itibaren en az 6 ay geçerli pasaport (10 yıldan eski pasaportlar, yırtık ve yıpranmış pasaportlar işleme alınmamaktadır.) Eski pasaportunuz var ise onu da ibraz ediniz. 
 • 2 adet yeni çekilmiş (son 6 ay içerisinde) arka fon beyaz biometrik fotoğraf (35mm. – 45mm. ebatlarında) 
 • Eksiksiz doldurulmuş İtalya Vize Başvuru Formu (Tarafımızdan doldurulmaktadır.) 
 • Seyahat detaylarını kanıtlayıcı belgeler (Uçak rezervasyonu, otel rezervasyonu) Eğer seyahat ziyaret amaçlı ise İtalya’da bulunan kişilerden davetiye ve davet eden kişinin kimlik fotokopisi)  
 • Şirketin antetli kağıdına kaşeli ve imzalı olarak, İtalya Konsolosluğu Vize Departmanı'na hitaben yazılmış; seyahat detaylarını, vize talebinizi ve masrafların kimin tarafından karşılanacağını belirten dilekçe  
 • Şirket imza sirküleri fotokopisi 
 • Şirket vergi levhası fotokopisi 
 • Bağlı olunan odadan (Ticaret Odası, Sanayi Odası, Esnaf–Sanatkarlar vs.)  Kayıt ve Faaliyet Belgesi orijinali ( Yeni tarihli, son 3 aya ait) 
 • Şirket Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi (Kuruluş, varsa adres değişikliği, ortaklık pay dağılımı)   
 • Bağkur dökümü – www.turkiye.gov.tr veya kurumdan barkodlu olarak alınmalıdır. 
 • Şirket banka hesap dökümü (Bankadan son 6 aylık, kaşeli ve imzalı, son halinde bakiye olan, üzerinde şirketin isminin yazdığı orijinal banka hesap dökümleri) Bankanın imza sirküleri fotokopisi ile birlikte  
 • Şahsi banka hesap dökümü (Bankadan son 6 aylık, kaşeli ve imzalı, son halinde bakiye olan, üzerinde kişinin isminin yazdığı orijinal banka hesap dökümleri) Bankanın imza sirküleri fotokopisi ile birlikte  
 • Varsa ev tapusu, kredi kartı ekstreleri  
 • E-devlet nüfus aile kayıt örneği (Olayları göster seçeneği işaretlenip alınmalıdır) / İkametgah Belgesi / Tarihçeli Yerleşim Yeri Belgesi   
 • Kimlik fotokopisi  
 • Seyahat süresini kapsayan seyahat sağlık sigortası, 30.000 Euro Teminatlı (Tarafımızdan yapılmaktadır.)  
 • Bu liste standart evrak listesi olup, konsolosluk gerekli gördüğünde ek evrak talep edebilir.  

 

2-Çalışanlar İçin Gerekli Belgeler 

 • Vize bitiminden itibaren en az 6 ay geçerli pasaport (10 yıldan eski pasaportlar, yırtık ve yıpranmış pasaportlar işleme alınmamaktadır.) Eski pasaportunuz var ise onu da ibraz ediniz. 
 • -2 adet yeni çekilmiş (son 6 ay içerisinde) arka fon beyaz biometrik fotoğraf (35mm. – 45mm. ebatlarında) 
 • Eksiksiz doldurulmuş İtalya Vize Başvuru Formu (Tarafımızdan doldurulmaktadır.) 
 • Seyahat detaylarını kanıtlayıcı belgeler (Uçak rezervasyonu, otel rezervasyonu) Eğer seyahat ziyaret amaçlı ise İtalya’da bulunan kişilerden davetiye ve davet eden kişinin kimlik fotokopisi - Davetiye örneğini tarafımızdan temin edebilirsiniz.  
 • Şirketin antetli kağıdına kaşeli ve imzalı olarak, İtalya Konsolosluğu Vize Departmanı’na hitaben yazılmış, seyahat detaylarını ve izin tarihlerinizi belirten dilekçe 
 • Şirket imza sirküleri fotokopisi 
 • Şirket vergi levhası fotokopisi    
 • Bağlı olunan odadan (Ticaret Odası, Sanayi Odası, Esnaf–Sanatkarlar vs.) Kayıt ve Faaliyet Belgesi orijinali (Yeni tarihli, son 3 aya ait) 
 • Şirket Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi (Kuruluş, varsa adres değişikliği, ortaklık pay dağılımı)   
 • SSK işe giriş bildirgesi fotokopisi (Kaşeli ve imzalı) 
 • Son 3 aylık maaş bordrosu (Kaşeli ve imzalı)  
 • SSK prim dökümü (www.turkiye.gov.tr)  - Barkodlu  
 • Şahsi banka hesap dökümü (Maaş alınan bankadan son 6 aylık, kaşeli ve imzalı, son halinde bakiye olan, üzerinde kişinin isminin yazdığı orijinal banka hesap dökümleri) Bankanın imza sirküleri fotokopisi ile birlikte  
 • Ev tapusu ve araç ruhsat fotokopileri 
 • E-devlet nüfus aile kayıt örneği (Olayları göster seçeneği işaretlenip alınmalıdır) / İkametgah Belgesi / Tarihçeli Yerleşim Yeri Belgesi   
 • Kimlik fotokopisi  
 • Seyahat süresini kapsayan seyahat sağlık sigortası, 30.000 Euro Teminatlı (Tarafımızdan yapılmaktadır.)  
 • Bu liste standart evrak listesi olup, konsolosluk gerekli gördüğünde ek evrak talep edebilir. 


3-Devlet Memurları İçin Gerekli Belgeler 

 • Vize bitiminden itibaren en az 6 ay geçerli pasaport (10 yıldan eski pasaportlar, yırtık ve yıpranmış pasaportlar işleme alınmamaktadır.) Eski pasaportunuz var ise onu da ibraz ediniz. 
 • 2 adet yeni çekilmiş (son 6 ay içerisinde) arka fon beyaz biometrik fotoğraf (35mm. – 45mm. ebatlarında) 
 • Eksiksiz doldurulmuş İtalya Vize Başvuru Formu (Tarafımızdan doldurulmaktadır.) 
 • Seyahat detaylarını kanıtlayıcı belgeler (Uçak rezervasyonu, otel rezervasyonu) Eğer seyahat ziyaret amaçlı ise İtalya’da bulunan kişilerden davetiye ve davet eden kişinin kimlik fotokopisi - Davetiye örneğini tarafımızdan temin edebilirsiniz.  
 • Seyahat detaylarını belirten şahsi dilekçe 
 • Bağlı olduğu kurumdan izin yazısı ve görev belgesi (Ne görevde çalıştığını ve hangi tarihler arasında izinli olduğunu belirten belge)  
 • Son 3 aylık maaş bordrosu (Kaşeli ve imzalı) 
 • Şahsi banka hesap dökümü (Bankadan son 6 aylık, kaşeli ve imzalı, son halinde bakiye olan, üzerinde kişinin isminin yazdığı orijinal banka hesap dökümleri) Bankanın imza sirküleri fotokopisi ile birlikte  
 • Var ise ev tapusu 
 • E-devlet nüfus aile kayıt örneği (Olayları göster seçeneği işaretlenip alınmalıdır) / İkametgah Belgesi / Tarihçeli Yerleşim Yeri Belgesi   
 • Kimlik fotokopisi  
 • Seyahat süresini kapsayan seyahat sağlık sigortası, 30.000 Euro Teminatlı (Tarafımızdan yapılmaktadır.)  
 • Bu liste standart evrak listesi olup, konsolosluk gerekli gördüğünde ek evrak talep edebilir.   


4-Öğrenciler İçin Gerekli Belgeler  

 • Vize bitiminden itibaren en az 6 ay geçerli pasaport (10 yıldan eski pasaportlar, yırtık ve yıpranmış pasaportlar işleme alınmamaktadır.) Eski pasaportunuz var ise onu da ibraz ediniz. 
 • 2 adet yeni çekilmiş (son 6 ay içerisinde) arka fon beyaz biometrik fotoğraf (35mm. – 45mm. ebatlarında) 
 • Eksiksiz doldurulmuş İtalya Vize Başvuru Formu (Tarafımızdan doldurulmaktadır.) 
 • Seyahat detaylarını kanıtlayıcı belgeler (Uçak rezervasyonu, otel rezervasyonu) Eğer seyahat ziyaret amaçlı ise İtalya’da bulunan kişilerden davetiye ve davet eden kişinin kimlik fotokopisi (Davetiye örneğini tarafımızdan temin edebilirsiniz )  
 • Okuldan alınan yeni tarihli öğrenci belgesi (Son 1 ay içerisinde alınmış ve öğrenciliğin devam ettiğinin belirtilmesi gerekmektedir.)  
 • İtalya Konsolosluğu Vize Departmanı'na hitaben yazılmış, seyahat sebebini ve detaylarını bildiren dilekçe (Eğer kişi 18 yaşından küçük ise dilekçesi anne ve baba tarafından yazılıp imzalanmalıdır.) 
 • 18 yaşını doldurmamış ise anne ve babadan yurt dışı seyahat izni için muvafakatname  (Noterden çıkarılmaktadır, başvuru esnasında orijinalini beyan etmek zorunludur, belgenin alınış tarihi 90 günden eski olmamalıdır.) 
 • Ailenin gelir beyanı (İşveren/Çalışan/Devlet Memuru/Emekli - Yukarıda belirtilen belgeler temin edilecektir.) 
 • Seyahat süresini kapsayan seyahat sağlık sigortası, 30.000 Euro Teminatlı (Tarafımızdan yapılmaktadır.) 
 • E-devlet nüfus aile kayıt örneği (Olayları göster seçeneği işaretlenip alınmalıdır) / İkametgah Belgesi / Tarihçeli Yerleşim Yeri Belgesi (18 yaşın altındakilerde e-devlet şifresi olmadığından, nüfus müdürlüğünden temin etmeleri gerekmektedir.) 
 • Kimlik fotokopisi  
 • Bu liste standart evrak listesi olup, konsolosluk gerekli gördüğünde ek evrak talep edebilir.  


5-Emekliler İçin Gerekli Belgeler 

 • Vize bitiminden itibaren en az 6 ay geçerli pasaport (10 yıldan eski pasaportlar , yırtık ve yıpranmış pasaportlar işleme alınmamaktadır.) Eski pasaportunuz var ise onu da ibraz ediniz. 
 • 2 adet yeni çekilmiş (son 6 ay içerisinde) arka fon beyaz biometrik fotoğraf (35mm. – 45mm. ebatlarında) 
 • Eksiksiz doldurulmuş İtalya Vize Başvuru Formu (Tarafımızdan doldurulmaktadır.) 
 • Seyahat detaylarını kanıtlayıcı belgeler (Uçak rezervasyonu, otel rezervasyonu) Eğer seyahat ziyaret amaçlı ise İtalya’da bulunan kişilerden davetiye ve davet eden kişinin kimlik fotokopisi (Davetiye örneğini tarafımızdan temin edebilirsiniz)  
 • Seyahat detaylarını belirten şahsi dilekçe 
 • Emekli maaşı hangi bankaya yatıyorsa, o bankadan son 1 yıllık kaşeli ve imzalı olarak hesap hareketi alınmalıdır. Buna ek olarak vadeli/vadesiz mevduat hesaplarınız var ise onlarla ilgili de bankadan kaşeli imzalı döküm alabilirsiniz – İmzalayan şube yetkililerinin imza sirküleri fotokopisi ile birlikte temin edilmelidir. 
 • Seyahat süresini kapsayan seyahat sağlık sigortası, 30.000 Euro Teminatlı (Tarafımızdan yapılmaktadır.) 
 • E-devlet nüfus aile kayıt örneği (Olayları göster seçeneği işaretlenip alınmalıdır) / İkametgah Belgesi / Tarihçeli Yerleşim Yeri Belgesi   
 • Kimlik fotokopisi  
 • Bu liste standart evrak listesi olup, konsolosluk gerekli gördüğünde ek evrak talep edebilir.