HOLLANDA VİZESİ


İŞ SEYAHATLERİ

1-İşverenler İçin Gerekli Belgeler

 • Vize bitiminden itibaren en az 3 ay geçerli pasaport (10 yıldan eski pasaportlar, yırtık ve yıpranmış pasaportlar işleme alınmamaktadır.) Eski pasaportunuz var ise onu da ibraz ediniz.
 • 2 adet yeni çekilmiş (son 6 ay içerisinde) arka fon beyaz biometrik fotoğraf (30mm x 40mm ebatlarında)
 • Seyahat detaylarını kanıtlayıcı belgeler (Uçak rezervasyonu, otel rezervasyonu)

Ticari davetiye:Hollanda’da ziyaret edeceğiniz şirketten/kurumdan adınıza antetli kağıtta imzalı davetiye. Davet eden şirketin/kurumun iletişim bilgileri, masrafların kimin tarafından karşılanacağı, konaklama bilgileri ile seyahat tarihleri ve sebepleri ayrıntılı bir biçimde belirtilmiş olmalıdır. 

Fuar katılım belgesi:Fuar davetiyesi veya giriş kaydı gösteren evraklar.

 • Şirketin antetli kağıdına kaşeli ve imzalı olarak Hollanda Başkonsolosluğu'na (Ankara) hitaben yazılmış; seyahat detaylarını, vize talebinizi ve masrafların kimin tarafından karşılanacağını belirten dilekçe 
 • Şirket imza sirküleri fotokopisi
 • Şirket 2018 vergi levhası fotokopisi 
 • Bağlı olunan odadan (Ticaret Odası, Sanayi Odası, Esnaf –Sanatkarlar vs.) Kayıt ve Faaliyet Belgesi (son 3 ay içinde temin edilmiş) 
 • Şirket Ticaret Sicil Gazetesi (Kuruluş, varsa adres değişikliği, ortaklık pay dağılımı) fotokopisi
 • SGK barkodlu hizmet dökümü 
 • Şirket banka hesabı (Şirketin hesaplarının bulunduğu banka veya bankalardan son 3 aya ait şirketin hesap hareketleri, bankadan kaşeli ve imzalı olarak alınmalıdır. Mutlaka şirketin adın hesap adı kısmında yer almalıdır.) 
 • E-devlet Nüfus Kayıt örneği ve İkametgah Belgesi
 • Seyahat süresini kapsayan seyahat sağlık sigortası, 30.000 Euro Teminatlı (Tarafımızdan yapılmaktadır) 
 • Bu liste standart evrak listesi olup, konsolosluk gerekli gördüğünde ek evrak talep edebilir.


2-Çalışanlar İçin Gerekli Belgeler

 • Vize bitiminden itibaren en az 3 ay geçerli pasaport (10 yıldan eski pasaportlar, yırtık ve yıpranmış pasaportlar işleme alınmamaktadır.) Eski pasaportunuz var ise onu da ibraz ediniz.
 • 2 adet yeni çekilmiş (son 6 ay içerisinde) arka fon beyaz biometrik fotoğraf (30mm x 40mm ebatlarında)
 • Seyahat detaylarını kanıtlayıcı belgeler (Uçak rezervasyonu, otel rezervasyonu)

Ticari davetiye: Hollanda’da ziyaret edeceğiniz şirketten/kurumdan adınıza antetli kağıtta imzalı davetiye. Davet eden şirketin/kurumun iletişim bilgileri, masrafların kimin tarafından karşılanacağı, konaklama bilgileri ile seyahat tarihleri ve sebepleri ayrıntılı bir biçimde belirtilmiş olmalıdır. 

Fuar katılım belgesi: Fuar davetiyesi veya giriş kaydı gösterir evraklar.

 • Şirketin antetli kağıdına kaşeli ve imzalı olarak Hollanda Başkonsolosluğu'na (Ankara) hitaben yazılmış; seyahat detaylarını, vize talebinizi ve masrafların kimin tarafından karşılanacağını belirten dilekçe 
 • Şirket imza sirküleri fotokopisi
 • Şirket 2018 vergi levhası fotokopisi 
 • Bağlı olunan odadan (Ticaret Odası, Sanayi Odası, Esnaf–Sanatkarlar vs.) Kayıt ve Faaliyet Belgesi (son 3 ay içinde temin edilmiş) 
 • Şirket Ticaret Sicil Gazetesi ( Kuruluş, varsa adres değişikliği, ortaklık pay dağılımı) fotokopisi
 • SGK barkodlu işe giriş bildirgesi 
 • Son 3 aylık maaş bordrosu (Kaşeli ve imzalı) 
 • SGK barkodlu hizmet dökümü 
 • Şirket banka hesabı (Şirketin hesaplarının bulunduğu banka veya bankalardan son 3 aya ait şirketin hesap hareketleri, bankadan kaşeli ve imzalı olarak alınmalıdır. Mutlaka şirketin adın hesap adı kısmında yer almalıdır.) 
 • E-devlet nüfus kayıt örneği ve ikametgah belgesi
 • Seyahat süresini kapsayan seyahat sağlık sigortası, 30.000 Euro Teminatlı (Tarafımızdan yapılmaktadır.) 
 • Bu liste standart evrak listesi olup, konsolosluk gerekli gördüğünde ek evrak talep edebilir.


TURİSTİK SEYAHATLER 

1-İşverenler İçin Gerekli Belgeler

 • Vize bitiminden itibaren en az 3 ay geçerli pasaport (10 yıldan eski pasaportlar, yırtık ve yıpranmış pasaportlar işleme alınmamaktadır.) Eski pasaportunuz var ise onu da ibraz ediniz.

 • 2 adet yeni çekilmiş (son 6 ay içerisinde) arka fon beyaz biometrik fotoğraf (30mm x 40mm ebatlarında)
 • Eksiksiz doldurulmuş Hollanda Vize Başvuru Formu (Tarafımızdan doldurulmaktadır.)

 • Seyahat detaylarını kanıtlayıcı belgeler (Uçak rezervasyonu, ödemesi yapılmış konfirmeli otel rezervasyon) Eğer seyahat ziyaret amaçlı ise Hollanda’da bulunan kişi veya kişilerden Belediye onaylı resmi davet mektubu orijinali.

 • Şirketin antetli kağıdına kaşeli ve imzalı olarak Hollanda Konsolosluğu Vize Departmanı'na hitaben yazılmış; seyahat detaylarını, vize talebinizi ve masrafların kimin tarafından karşılanacağını belirten dilekçe

 • Şirket imza sirküleri fotokopisi

 • Şirket vergi levhası fotokopisi veya E-Vergi Levhası kaşeli

 • Bağlı olunan odadan (Ticaret Odası, Sanayi Odası, Esnaf–Sanatkarlar vs.) Kayıt ve Faaliyet Belgesi (Yeni tarihli, son 3 ay içinde temin edilmiş, orijinal)

 • Şirket Ticaret Sicil Gazetesi (Kuruluş, varsa adres değişikliği, ortaklık pay dağılımı) fotokopisi


 • Şirket banka hesabı (Şirketin hesaplarının bulunduğu banka veya bankalardan son 3 aya ait şirketin hesap hareketleri, bankadan kaşeli ve imzalı olarak alınmalıdır, son halinde bakiye bulunmalıdır, mutlaka şirketin adın hesap adı kısmında yer almalıdır.)

 • Şahsi banka hesap dökümleri (Son 3 aya ait bankadan kaşeli ve imzalı orijinal olarak alınmalıdır, son halinde bakiye bulunmalıdır.)

 • Varsa ev tapusu, kredi kartı ekstreleri

 • Nüfus fotokopisi

 • Seyahat süresini kapsayan seyahat sağlık sigortası, 30.000 Euro Teminatlı (Tarafımızdan yapılmaktadır.)

 •  
 • Nüfus müdürlüğünden “Tam vukuatlı nüfus kayıt örneği” alınmalıdır.
 • Bu liste standart evrak listesi olup, konsolosluk gerekli gördüğünde ek evrak talep edebilir. 

2-Çalışanlar İçin Gerekli Belgeler


 • Vize bitiminden itibaren en az 3 ay geçerli pasaport (10 yıldan eski pasaportlar, yırtık ve yıpranmış pasaportlar işleme alınmamaktadır.) Eski pasaportunuz var ise onu da ibraz ediniz.

 • 2 adet yeni çekilmiş (son 6 ay içerisinde) arka fon beyaz biometrik fotoğraf (30mm x 40mm ebatlarında)
 • Eksiksiz doldurulmuş Hollanda Vize Başvuru Formu (Tarafımızdan doldurulmaktadır.)

 • Seyahat detaylarını kanıtlayıcı belgeler (Uçak rezervasyonu, ödemesi yapılmış konfirmeli otel rezervasyonu) Eğer seyahat ziyaret amaçlı ise Hollanda’da bulunan kişi veya kişilerden Belediye onaylı resmi davet mektubu orijinali

 • Şirketin antetli kağıdına Hollanda Konsolosluğu Vize Departmanı'na hitaben yazılmış, şirketteki görevinizi ve izin tarihlerinizi belirten kaşeli ve işveren tarafından imzalanmış dilekçe

 • Seyahat detaylarını belirten şahsi dilekçe

 • Şirket imza sirküleri fotokopisi

 • Şirket vergi levhası fotokopisi veya E-Vergi Levhası kaşeli 

 • Bağlı olunan odadan (Ticaret Odası, Sanayi Odası, Esnaf–Sanatkarlar vs.) Kayıt ve Faaliyet Belgesi (Yeni tarihli, son 3 ay içinde temin edilmiş, orijinal)

 • Şirket Ticaret Sicil Gazetesi (Kuruluş, varsa adres değişikliği, ortaklık pay dağılımı) fotokopisi 

 • SSK işe giriş bildirgesi fotokopisi 

 • Son 4 aylık maaş bordrosu (Kaşeli ve imzalı)


 • Şahsi banka hesap dökümleri (Son 3 aya ait bankadan kaşeli ve imzalı orijinal olarak alınmalıdır, son halinde bakiye bulunmalıdır.)

 • Varsa ev tapusu fotokopisi, araç ruhsat fotokopisi, son aya ait kredi kartı ekstreleri

 • Nüfus fotokopisi

 • Seyahat süresini kapsayan seyahat sağlık sigortası, 30.000 Euro Teminatlı (Tarafımızdan yapılmaktadır.)  

 • Nüfus müdürlüğünden “Tam vukuatlı nüfus kayıt örneği ” alınmalıdır.

 • Bu liste standart evrak listesi olup, konsolosluk gerekli gördüğünde ek evrak talep edebilir.3-Devlet Memurları İçin Gerekli Belgeler

 • Vize bitiminden itibaren en az 3 ay geçerli pasaport (Yırtık ve yıpranmış pasaportlar işleme alınmamaktadır.) Eski pasaportunuz var ise onu da ibraz ediniz.
 • 2 adet yeni çekilmiş (son 6 ay içerisinde) arka fon beyaz biometrik fotoğraf (30mm x 40mm ebatlarında)
 • Eksiksiz doldurulmuş Hollanda Vize Başvuru Formu (Tarafımızdan doldurulmaktadır.)

 • Seyahat detaylarını kanıtlayıcı belgeler Uçak rezervasyonu, ödemesi yapılmış konfirmeli otel rezervasyon) Eğer seyahat ziyaret amaçlı ise Hollanda’da bulunan kişi veya kişilerden Belediye onaylı resmi davet mektubu orijinali

 • Bağlı olduğu kurumdan izin yazısı ve görev belgesi. T.C.  Mühürlü veya E-imzalı (Ne görevde çalıştığını ve hangi tarihler arasında izinli olduğunu belirten belge) 
 • Son 3 aylık maaş bordrosu (Kaşeli ve imzalı)
 • Şahsi banka hesap dökümleri, maaş hesabı ve varsa mevduat hesaplarını da ekleyiniz. (Son 3 aya ait bankadan kaşeli ve imzalı orijinal olarak alınmalıdır, son halinde bakiye bulunmalıdır.)
 • Varsa ev tapusu fotokopisi ve araç ruhsat fotokopisi 
 • E-devlet nüfus kayıt örneği ve ikametgah belgesi (Belediye onaylı davetiyelerde nüfus müdürlüğünden “Tam vukuatlı nüfus kayıt örneği” (Anne, baba, kardeşler, eş, çocuk, yerleşim yeri ve açıklamalar kısmı yazan detaylı) alınmalıdır. 
 • Seyahat süresini kapsayan seyahat sağlık sigortası, 30.000 Euro Teminatlı (Tarafımızdan yapılmaktadır.) 
 • Bu liste standart evrak listesi olup, konsolosluk gerekli gördüğünde ek evrak talep edebilir.4-Öğrenciler İçin Gerekli Belgeler 

 • Vize bitiminden itibaren en az 3 ay geçerli pasaport (10 yıldan eski pasaportlar, yırtık ve yıpranmış pasaportlar işleme alınmamaktadır.) Eski pasaportunuz var ise onu da ibraz ediniz.
 • 2 adet yeni çekilmiş (son 6 ay içerisinde) arka fon beyaz biometrik fotograf (30mm x 40mm ebatlarında)
 • Eksiksiz doldurulmuş Hollanda Vize Başvuru Formu (Tarafımızdan doldurulmaktadır.)

 • Seyahat detaylarını kanıtlayıcı belgeler (Uçak rezervasyonu, ödemesi yapılmış konfirmeli otel rezervasyonu) Eğer seyahat ziyaret amaçlı ise Hollanda’da bulunan kişi veya kişilerden belediye onaylı resmi davet mektubu orijinali

 • Okuldan alınan yeni tarihli öğrenci belgesi (son 1 ay içerisinde alınmış ve öğrenciliğin devam ettiğinin belirtilmesi gerekmektedir.) -16 yaşından büyükler için E-devlet üzerinden barkodlu olarak  alınabilir. Eğer seyahat okulların açık olduğu döneme denk geliyor ise, okul müdürlüğünden izin yazısı alınmalıdır. ( T.C. mühürlü )
 • 18 yaşını doldurmamış ise anne ve babadan yurt dışı seyahat izni için muvafakatname (Noterden çıkarılmaktadır, başvuru esnasında orijinalini beyan etmek zorunludur, belgenin alınış tarihi 90 günden eski olmamalıdır.)
 • Ailenin gelir beyanı (İşveren/Çalışan/Devlet Memuru/Emekli - Yukarıda belirtilen belgeler temin edilecektir.)
 • E-devlet Nüfus Kayıt örneği ve İkametgah Belgesi (Belediye Onaylı davetiyelerde  Nüfus müdürlüğünden “Tam vukuatlı nüfus kayıt örneği ” (Anne, baba, kardeşler, eş, çocuk, yerleşim yeri ve açıklamalar kısmı yazan detaylı) alınmalıdır. 
 • Seyahat süresini kapsayan seyahat sağlık sigortası, 30.000 Euro Teminatlı (Tarafımızdan yapılmaktadır.)
 • Bu liste standart evrak listesi olup, konsolosluk gerekli gördüğünde ek evrak talep edebilir.


5-Emekliler İçin Gerekli Belgeler

 • Vize bitiminden itibaren en az 3 ay geçerli pasaport (10 yıldan eski pasaportlar, yırtık ve yıpranmış pasaportlar işleme alınmamaktadır.) Eski pasaportunuz var ise onu da ibraz ediniz.
 • 2 adet yeni çekilmiş (son 6 ay içerisinde) arka fon beyaz biometrik fotoğraf (30mm x 40mm ebatlarında)
 • Eksiksiz doldurulmuş Hollanda Vize Başvuru Formu (Tarafımızdan doldurulmaktadır.) 

 • Seyahat detaylarını kanıtlayıcı belgeler ( Uçak Rezervasyonu , Ödemesi yapılmış Konfirmeli Otel rezervasyonu, Eğer seyahat ziyaret amaçlı ise Hollanda’da bulunan kişi veya kişilerden Belediye onaylı resmi davet mektubu orijinali)

 • Seyahat detaylarını belirten şahsi dilekçe
 • SGK tescil ve hizmet dökümü (E-devletten alınmaktadır.) 
 • Emekli maaşı hangi bankaya yatıyorsa, o bankadan son 6 aylık kaşeli ve imzalı olarak hesap hareketi alınmalıdır. Buna ek olarak vadeli/vadesiz mevduat hesaplarınız var ise onlarla ilgili de son 3 aylık bankadan kaşeli imzalı döküm alabilirsiniz.
 • Seyahat süresini kapsayan seyahat sağlık sigortası, 30.000 Euro Teminatlı (Tarafımızdan yapılmaktadır.)
 • E-devlet nüfus kayıt örneği ve ikametgah belgesi (Belediye onaylı davetiyelerde nüfus müdürlüğünden “Tam vukuatlı nüfus kayıt örneği” (Anne, baba, kardeşler, eş, çocuk, yerleşim yeri ve açıklamalar kısmı yazan detaylı) alınmalıdır. 
 • Bu liste standart evrak listesi olup, konsolosluk gerekli gördüğünde ek evrak talep edebilir.